سافت استارتر

سافت استارتر

سافت استارتر

سافت استارتر موتور با ولتاژ کامل راه اندازی نمی شود در نتیجه گشتاور راه اندازی موتور کاهش خواهد یافت.اگر به راه اندازی موتور سه فاز به صورت ملایم و در یک بازه زمانی مشخص و با گشتاوری حدود ۵۰ درصد گشتاور بار کامل نیاز است بهترین گزینه سافت استارتر خواهد بود.آخرین اخبار سافت استارتر

آخرین مقالات سافت استارتر

برند های جهانی پمپ
پمپ های آب
منبع آب تحت فشار
محصولات کشاورزی