گیربکس صنعتی

گیربکس صنعتی

گیربکس صنعتی

قیمت ها دارای تخفیف می باشند
 

1:48

1:40

1:20

1:10

 

18,000,000

18,000,000

18,000,000

18,000,000

PM-350

24,000,000

24,000,000

24,000,000

24,000,000

PM-400

32,000,000

32,000,000

32,000,000

32,000,000

PM-500

78,000,000

78,000,000

78,000,000

78,000,000

PM-650

 

 

 

120,000,000

PM-850

گالری تصاویر محصول
تگ ها :

آخرین اخبار گیربکس صنعتی

آخرین مقالات گیربکس صنعتی

نقش و عملکرد گیربکس ها در صنعت

ارسال نظر


برند های جهانی پمپ
پمپ های آب
منبع آب تحت فشار
محصولات کشاورزی