پمپ آب خانگی

پمپ آب خانگی

پمپ آب خانگی

فروش ویژه پمپ های آب خانگی ایتالیایی و ایرانی و چینی با بالاترین کیفیت 

پمپ آب خانگی مدل PM45 قدرت 0.5 اسب حداکثر ارتفاع 35 متر و حداکثر آبدهی 2.4 متر مکعب بر ساعت

پمپ آب خانگی مدل PM80 قدرت 1 اسب حداکثر ارتفاع 61 متر و حداکثر آبدهی 3 متر مکعب بر ساعت

پمپ آب خانگی مدل CAM100/00 جتی  قدرت 1 اسب حداکثر ارتفاع 47 متر و حداکثر آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت

پمپ آب خانگی مدل CM50/00 بشقابی قدرت 0.5 اسب حداکثر ارتفاع 21.5 متر و حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت

پمپ آب خانگی مدل CM100/00 بشقابی قدرت 1 اسب حداکثر ارتفاع 33 متر و حداکثر آبدهی 6.3 متر مکعب بر ساعت

پمپ آب خانگی مدل CM160/01 FA بشقابی قدرت 1.5 اسب حداکثر ارتفاع 40.5 متر و حداکثر آبدهی 6.3 متر مکعب بر ساعت

پمپ آب خانگی مدل CM210/01 قدرت 2.2 اسب حداکثر ارتفاع 50.5 متر و حداکثر آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت

پمپ آب خانگی مدل CB210/00 دوپروانه 2 اسب حداکثر ارتفاع 58 متر و حداکثر آبدهی 7.5 متر مکعب بر ساعت

پمپ آب خانگی مدل MB150/00 دارای قدرت 1.5 اسب حداکثر ارتفاع 39.5 متر و حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت

پمپ آب خانگی مدل MB200/00 دارای قدرت 2.2 اسب حداکثر ارتفاع 43  متر و حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت

پمپ آب خانگی مدل MBT300/00 دارای قدرت 3 اسب حداکثر ارتفاع 49 متر و حداکثر آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت

پمپ آب خانگی مدل CB100/00 دوپروانه 1 اسب حداکثر ارتفاع 42 متر و حداکثر آبدهی 4.5 متر مکعب بر ساعت

پمپ آب خانگی مدل CB100/01 دوپروانه برنجی 1 اسب حداکثر ارتفاع 42 متر و حداکثر آبدهی 4.5 متر مکعب بر ساعت

پمپ آب خانگی مدل CB160/00 دوپروانه 1.5 اسب حداکثر ارتفاع 53 متر و حداکثر آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت

پمپ آب خانگی مدل CB160/01 دوپروانه برنجی 1.5 اسب حداکثر ارتفاع 53 متر و حداکثر آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت

پمپ آب خانگی مدل CB210/00 دوپروانه 2 اسب حداکثر ارتفاع 58 متر و حداکثر آبدهی 7.5 متر مکعب بر ساعت

پمپ آب خانگی مدل CB210/01 دوپروانه برنجی 2 اسب حداکثر ارتفاع 58 متر و حداکثر آبدهی 7.5 متر مکعب بر ساعت

 

گالری تصاویر محصول
تگ ها :

ارسال نظر


برند های جهانی پمپ
پمپ های آب
منبع آب تحت فشار
محصولات کشاورزی