پروانه فن کویل

پروانه فن کویل

پروانه فن کویل

انواع سایز های پروانه فن کویل :

22.5*14.5 - 22.5*17.5 مخصوص پروانه فن کویل ساراول و تهویه با قطر بوش 12.7 ( پلاستیکی و آلومینیومی )

20*14.5 - 22.5*16.5 مخصوص پروانه فن کویل سرما آفرین یا کریر با قطر بوش 12.7 و 11

19.5*13.5 - 17.5*13.5 مخصوص پروانه فن کویل اتمسفر با قطر بوش 12.7

 

تگ ها :

ارسال نظر


برند های جهانی پمپ
پمپ های آب
منبع آب تحت فشار
محصولات کشاورزی