موتور فن کویل کانالی تک شفت

موتور فن کویل کانالی تک شفت

موتور فن کویل کانالی تک شفت

موتور فن کویل کانالی تک شفت و همچنین دو شفت مخصوص فن کویل های کانالی بزرگ با قدرت های :

210وات-370 وات 400 وات- 750 وات

موتور فن کویل کانالی تک شفت ایتالیایی 

موتور فن کویل کانالی تک شفت چینی

تگ ها :

ارسال نظر


برند های جهانی پمپ
پمپ های آب
منبع آب تحت فشار
محصولات کشاورزی