موتور برق بنزینی

موتور برق  بنزینی
VRG1000A(معمولی هندلی)-----1KW
VRG2900A(معمولی هندلی)-----2KW
VRG3600A(معمولی هندلی)-----3KW
VRG3900EA(استارت+هندل)----3.5KW
VRG4000EAWH(استارت+هندل+چرخ+باطری)--4KW
VRG5000EAWH(استارت+هندل+چرخ+باطری)--5KW
VRG7000EAWE(استارت+هندل+چرخ+باطری)--5.5KW
VRG8000EAWE(استارت+هندل+چرخ+باطری)--6.5KW
VRG12000EAWH(استارت+هندل+چرخ+باطری)--10KW
گالری تصاویر محصول
تگ ها :

آخرین اخبار موتور برق و موتور پمپ

آخرین مقالات موتور برق و موتور پمپ

ارسال نظر


برند های جهانی پمپ
پمپ های آب
منبع آب تحت فشار
محصولات کشاورزی