موتور برق های دیزل

موتور برق های دیزل
KDE 2500-------(تکفاز استارتی OPEN TYPE)  کیلووات   2
KDE 3500-------(تکفاز استارتی OPEN TYPE)
KDE 6500------(تکفاز استارتی OPEN TYPE) کیلووات 5
KDE 6500T----(سه فاز استارتی SILENT) کیلووات 5
KDE 6500-3---(سه فاز استارتی OPEN TYPE) کیلووات 5
KDE 6500-T3-( سه فاز استارتی SILENT) کیلووات 5

گالری تصاویر محصول
تگ ها :

آخرین اخبار موتور برق و موتور پمپ

آخرین مقالات موتور برق و موتور پمپ

ارسال نظر


برند های جهانی پمپ
پمپ های آب
منبع آب تحت فشار
محصولات کشاورزی