منبع تحت فشار چینی

منبع تحت فشار چینی
 
قیمت های زیر دارای تخفیف میباشند

 

سایز اتصالات

ابعاد (mm)

داکثر دما

c◦

حداکثر فشار قابل تحمل (bar)

ظرفیت Lit

مدل

ارتفاع

قطر

"1

320

340

-10+99

8bar

24

24

"1

580

460

-10+99

8bar

60

60

"1

710

460

-10+99

8bar

80

80

"1

820

460

-10+99

8bar

100

100

منابع تحت فشار FILBERTO
منبع تحت فشار 10 بار با تیوپ  EPDMو           24  لیتری
منبع تحت فشار 10 بار با تیوپ EPDMو            50 لیتری
منبع تحت فشار 10 بار با تیوپ EPDM و          60 لیتری
منبع تحت فشار 10 بار با تیوپ EPDMو            80 لیتری
منبع تحت فشار 16 بار با تیوپ EPDMو          100  لیتری
منبع تحت فشار 16 بار با تیوپ EPDMو           150 لیتری
منبع تحت فشار 16 بار با تیوپ EPDMو          200 لیتری
منبع پکیج تحت فشار10 بار با تیوپ EPDMو    8 لیتری
منبع پکیج تحت فشار10 بار با تیوپ EPDMو   6 لیتری

گالری تصاویر محصول
تگ ها :

آخرین اخبار منبع آب تحت فشار

آخرین مقالات منبع آب تحت فشار

ارسال نظر


برند های جهانی پمپ
پمپ های آب
منبع آب تحت فشار
محصولات کشاورزی