لرزه گیر لاستیکی

لرزه گیر لاستیکی

لرزه گیر های لاستیکی 

دارای انواع مختلف :

مهاردار مارک زرد برای آب سرد - مهاردار مارک قرمز برای آب گرم - مهاردار مارک آبی برای آب سرد تا 16 بار فشار-مهاردار قرمز آبی 90 درجه - مهاردار زرد آب سرد 10 بار 60 درجه - مهاردار مارک قرمز- آبی 16 بار فشار 90 درجه

گالری تصاویر محصول
تگ ها :

آخرین اخبار لرزه گیر صنعتی

آخرین مقالات لرزه گیر صنعتی

ارسال نظر


برند های جهانی پمپ
پمپ های آب
منبع آب تحت فشار
محصولات کشاورزی