بوستر پمپ

بوستر پمپ

بوسترپمپ دستگاه یکپارچه ای متشکل از یکیا چند الکتروپمپ است که به طور موازی یه یکدیگر ملحق شده اند تا با کاهش فشار سیستم،یک یا چند الکتروپمپ به صورت نوبتی روشن شوند و با افزایش فشار نیز یک یا چند الکتروپمپ به همان ترتیبی که روشن شده اند، خاموش گردند. بوسترپمپ از نقطه نظر تثبیت فشاربه بوسترپمپ دور ثابت و بوسترپمپ دور متغیر طبقه بندی می شوند.

موارد استفاده از بوسترپمپ

جهت تامین و تنظیم فشار آب در آبرسانی،آتش نشانی و آبیاری فضای سبز در شهرها، شهرک ها، مجتمع های مسکونی، ساختمان های بلند مرتبه، فرودگاه ها، بیمارستان ها، شبکه های مختلف آب شهری، مراکز مختلف صنعتی و آبیاریتحت فشار در مزارع مکانیزه از بوسترپمپ استفاده می شود.

اجزای اصلی بوستر پمپ

اجزای اصلی مشترک بوستر پمپ دور ثابت و دورمتغیر عبارتند از: مجموعه الکتروپمپ ها، بخش مکش، بخش دهش و شاسی اصلی. سایر اجزایاصلی بوسترپمپ های دور ثابت را تابلوی کنترل و فرمان دور ثابت، منبع دیافراگمی و پرشرسوئیچ های حداقل و حداکثر فشار تشکیل می دهند و اجزای مشابه در بوسترپمپ های دور متغیرعبارتند از: تابلوی کنترل و فرمان دور متغیر و پرشر ترانسمیتر.

مجموعه الکتروپمپ ها: الکتروپمپ های یک بوسترپمپ که به صورت موازی روی یک شاسی اصلی در کنار یکدیگر قرار دارند، مجموعه الکتروپمپ های یک بوسترپمپ راتشکیل می دهند.

بخش مکش: بخش مکش بوسترپمپ شامل یک کلکتور لوله ای است که به واسطه شیرآلات و اتصالات مورد نیاز به مکش الکتروپمپ ها و خروجی مخزن ذخیره آب متصل می گردد. شیرآلات و اتصالات این بخش عبارتند از: شیر قطع و وصل، صافی، لرزه گیر، فلنج و مهره ماسوره.

  • بخش دهش: بخش دهش نیز مشابه یک کلکتور لوله ای است که به وسیله شیرآلات و اتصالات لازم از خروجی الکتروپمپ ها به شبکه مصرف متصل می شود.شیرآلات این بخش نیز عبارتند از: شیر قطع و وصل، شیر یک طرفه، لرزه گیر، فلنج و مهره ماسوره.
  • شاسی اصلی: برای یکپارچه نمودن بوسترپمپ، مجموعه الکتروپمپها، بخش مکش، بخش دهش، و تابلوی کنترل و فرمان بر روی یک شاسی اصلی نصب می گردند.
  • منبع دیافراگمی: به واسطه لوله یا اتصال قابل انعطاف بهکلکتور دهش بوسترپمپ متصل می گردد و فقط در بوسترپمپ های دور ثابت مورد استفاده قرارمی گیرد.
  • پرشر سوئیچ:  در بوسترپمپ های دور ثابت از دو پرشر سوئیچ برای کنترل فشار حداقل و حداکثر سیستم استفاده می شود
  • پرشر ترانسمیتر:  در بوسترپمپ های دور متغیر برای کنترل کاملا ثابت فشار آب فقط یک پرشر ترانسمیتر به کار می رود.

تابلوی کنترل و فرمان:

بوسترپمپ دو یا چند پمپه به یک تابلویبرق مجهز می باشند که دارای دو مدار فرمان و قدرت است. در مدار فرمان تابلوی برق یکبرد کنترل میکروپروسسوری به کار رفته است. در مدار قدرت از تجهیزات تابلویی با مشخصات مورد نیاز از جمله کلید اصلی برای قطع و وصل جریان برق ورودی تابلو، کلیدهای فرعی برایقطع و وصل جریان برق هر یک از الکتروپمپ ها، کنتاکتورها جهت امکان قطع و وصل اتوماتیک جریان برق الکتروپمپ ها از طریق مدار فرمان، بی متال برای کنترل بار اضافی پمپ ها،کنترل فاز و ترمینال های مناسب استفاده شده است. کلیه تجهیزات تابلویی مورد استفادهدر ساخت تابلوهای برق این شرکت از بهترین انواع موجود، ساخت کارخانجات مشهور جهان انتخاب می شوند. جهت محافظت تجهیزات تابلویی در مقابل نفوذ گرد و غبار و رطوبت، تابلوهای برقبا درجه حفاظت IP54 ساخته می شوند.

برای انتخاب بوستر پمپ پمپ ایران به مثال زیر توجه فرمایید:

در ابتدا مقدار آبدهی مورد نیاز را 50 متر مکعب و ارتفاع را 29 متر در نظر میگیریم. برای راحتی کار شما ما نموداری را در قسمت دانلود کاتالوگ در قسمت زیر قرار دادیم تا بتوانید نوع پمپ مورد نظر را انتخاب کنید . با توجه به اینکه استهلاک پمپ در دورهای بالا بیشتر است چنانکه کارکرد پمپ مداوم باشد مانند مصارف ساختمانی از پمپهای با الکتروموتور 1450 دور استفاده می کنیم و در صورتیکه کارکرد پمپ در فواصل زمانی باشد مانند آتشنشانی بهتر است از پمپهای با الکتروموتور 3000 دور استفاده شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد لوازم جانبی بوستر پمپ ها میتوانید با تماس با مهندسین تاسیسات ما تماس حاصل نمایید.

گالری تصاویر محصول
تگ ها :

ارسال نظر


برند های جهانی پمپ
پمپ های آب
منبع آب تحت فشار
محصولات کشاورزی