الکتروموتور DC

الکتروموتور DC

الکتروموتور DC

 

 

قیمت(ریال)

دور موتور

 

 

2,200,000

1500 rpm

190w

الکتروموتور dc

2,000,000

860 rpm

140w

الکتروموتور dc

2,600,000

1500 rpm

250w

الکتروموتور dc

1,800,000

1500 rpm

100w

الکتروموتور dc

5,300,000

3000 rpm

500w

الکتروموتور dc

4,300,000

3000 rpm

400w

الکتروموتور dc

گالری تصاویر محصول
تگ ها :

ارسال نظر


برند های جهانی پمپ
پمپ های آب
منبع آب تحت فشار
محصولات کشاورزی