الکتروموتور کولر موتوژن تبریز

الکتروموتور کولر موتوژن تبریز

الکتروموتور کولر موتوژن تبریز

الکتروموتور سایز 1/3 اسب مناسب برای کولرهای 3000 و 3500

الکتروموتور سایز 1/2 اسب مناسب برای کولرهای 5000 و 4500

الکتروموتور سایز 1/3 اسب مناسب برای کولرهای 7000 و 6500

 

ارسال نظر


برند های جهانی پمپ
پمپ های آب
منبع آب تحت فشار
محصولات کشاورزی