پمپ آب مدل CM

پمپ آب مدل CM

 

 

 

 

 

 

پمپ آب سه فاز مارک پنتاکس ایتالیا

پمپ آب مدل CM32-160A قدرت 3KW حداکثر ارتفاع 36.8m حداکثر آبدهی 27m3/h دهانه ورودی 50mm خروجی 32mm

پمپ آب مدل CM32-200C قدرت 4KW حداکثر ارتفاع 41m حداکثر آبدهی 27m3/h دهانه ورودی 50mm خروجی 32mm

پمپ آب مدل CM32-200B قدرت 5.5KW حداکثر ارتفاع 53m حداکثر آبدهی 36m3/h دهانه ورودی 50mm خروجی 32mm

پمپ آب مدل CM32-200A قدرت 7.5KW حداکثر ارتفاع 61m حداکثر آبدهی 36m3/h دهانه ورودی 50mm خروجی 32mm

پمپ آب مدل CM32-250C قدرت 9.2KW حداکثر ارتفاع 70m حداکثر آبدهی 30m3/h دهانه ورودی 50mm خروجی 32mm

پمپ آب مدل CM32-250B قدرت 11KW حداکثر ارتفاع 82m حداکثر آبدهی 30m3/h دهانه ورودی 50mm خروجی 32mm

پمپ آب مدل CM32-250A قدرت 15KW حداکثر ارتفاع 93m حداکثر آبدهی 30m3/h دهانه ورودی 50mm خروجی 32mm

پمپ آب مدل CM40-125C قدرت 1.5KW حداکثر ارتفاع 17.4m حداکثر آبدهی 30m3/h دهانه ورودی 65mm خروجی 40mm

پمپ آب مدل CM40-125B قدرت 2.2KWحداکثر ارتفاع 20.7mحداکثر آبدهی33m3/h دهانه ورودی 65mm خروجی 40mm

پمپ آب مدل CM40-160B قدرت 3KW حداکثر ارتفاع 30m حداکثر آبدهی 36m3/h دهانه ورودی 65mm خروجی 40mm

پمپ آب مدل CM40-160A قدرت 4KW حداکثر ارتفاع 35.4m حداکثر آبدهی 39m3/h دهانه ورودی 65mm خروجی 40mm

پمپ آب مدل CM40-200B قدرت 5.5KW حداکثر ارتفاع 47m حداکثر آبدهی 39m3/h دهانه ورودی 65mm خروجی 40mm

پمپ آب مدل CM40-200A قدرت 7.5KWحداکثر ارتفاع56.4mحداکثر آبدهی42m3/h دهانه ورودی 65mm خروجی 40mm

پمپ آب مدل CM40-250B قدرت 11KW حداکثر ارتفاع 75.5m حداکثر آبدهی 42m3/h دهانه ورودی 65mm خروجی 40mm

پمپ آب مدل CM50-125A قدرت 4KW حداکثر ارتفاع 24.5m حداکثر آبدهی 72m3/h دهانه ورودی 65mm خروجی 50mm

پمپ آب مدل CM50-160B قدرت 5.5KWحداکثر ارتفاع30.2mحداکثر آبدهی 78m3/h دهانه ورودی 65mm خروجی 50mm

پمپ آب مدل CM50-160A قدرت 7.5KWحداکثر ارتفاع36.3mحداکثر آبدهی 78m3/h دهانه ورودی 65mm خروجی 50mm

پمپ آب مدل CM50-200C قدرت 9.2KW حداکثر ارتفاع 47m حداکثر آبدهی 72m3/h دهانه ورودی 65mm خروجی 50mm

پمپ آب مدل CM50-200B قدرت 11KW حداکثر ارتفاع 52m حداکثر آبدهی 72m3/h دهانه ورودی 65mm خروجی 50mm

پمپ آب مدل CM50-200A قدرت 15KW حداکثر ارتفاع 58m حداکثر آبدهی 78m3/h دهانه ورودی 65mm خروجی 50mm

پمپ آب مدل CM65-125B قدرت 5.5KWحداکثر ارتفاع19.8mحداکثر آبدهی 120m3/h دهانه ورودی 80mm خروجی 65mm

پمپ آب مدل CM65-125A قدرت 7.5KWحداکثر ارتفاع24.2mحداکثر آبدهی 132m3/h دهانه ورودی 80mm خروجی 65mm

پمپ آب مدل CM65-160C قدرت 9.2KWحداکثر ارتفاع29.8mحداکثر آبدهی 144m3/h دهانه ورودی 80mm خروجی 65mm

پمپ آب مدل CM65-160B قدرت 11KW حداکثر ارتفاع 34m حداکثر آبدهی 144m3/h دهانه ورودی 80mm خروجی 65mm

پمپ آب مدل CM65-160A قدرت 15KW حداکثر ارتفاع 39m حداکثر آبدهی 144m3/h دهانه ورودی 80mm خروجی 65mm

پمپ آب مدل CM65-200C قدرت 115KW حداکثر ارتفاع 43m حداکثر آبدهی 132m3/h دهانه ورودی 80mm خروجی 65mm

پمپ آب مدل CM65-200A قدرت 22KW حداکثر ارتفاع 54m حداکثر آبدهی 144m3/h دهانه ورودی 80mm خروجی 65mm

پمپ آب مدل CM80-160D قدرت 11KWحداکثر ارتفاع24mحداکثر آبدهی 180m3/h دهانه ورودی 100mm خروجی 80mm

پمپ آب مدل CM80-160C قدرت 15KWحداکثر ارتفاع29mحداکثر آبدهی 180m3/h دهانه ورودی 100mm خروجی 80mm

پمپ آب مدل CM80-160B قدرت 18.5KWحداکثر ارتفاع33.5mحداکثر آبدهی210m3/hدهانه ورودی100mm خروجی 80mm

پمپ آب مدل CM80-160A قدرت 22KWحداکثر ارتفاع37mحداکثر آبدهی 225m3/h دهانه ورودی 100mm خروجی 80mm

پمپ آب مدل CM80-200B قدرت 30KWحداکثر ارتفاع49mحداکثر آبدهی 225m3/h دهانه ورودی 100mm خروجی 80mm

پمپ آب مدل CM80-200A قدرت 11KWحداکثر ارتفاع58mحداکثر آبدهی 240m3/h دهانه ورودی 100mm خروجی 80mm

کلاس عایق بندی پمپ آب فوق F, درجه حفاظت IP44

شافت پمپ آب فوق از جنس استیل و آب بندی با سیل مکانیکی می باشد

 

تگ ها :

ارسال نظر


برند های جهانی پمپ
پمپ های آب
منبع آب تحت فشار
محصولات کشاورزی